NOWY SZLAK W WILKOWICACH OTWARTY


    W sobotę 13 listopada 2010 roku na skwerku przy strażnicy OSP w Wilkowicach odbyło się uroczyste otwarcie nowego szlaku turystycznego. Inwestycja została zrealizowana w ramach projektu pn. „Na szlaku harnasia Rogacza” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 oraz z budżetu państwa w 10% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy, realizowany przez Gminę Wilkowice w partnerstwie i porozumieniu ze słowacką Gminą Bziny.
    Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka oraz Starosta Gminy Bziny Jan Benuš. Wójt Rączka, w kilku słowach, opowiedział o historii zbójników działających na terenie Podbeskidzia oraz opisał w skrócie atrakcje, z którymi spotkać można się na trasie nowego szlaku górskiego.
    W uroczystym otwarciu szlaku udział wzięło 45 gości z partnerskiej Gminy oraz kilkanaście turystów z naszego terenu. Po części oficjalnej grupa turystów wyruszyła na trasę nowego szlaku.
    Wycieczkę prowadził Przewodnik beskidzki Pan Sławomir Filapek wraz Przodownikiem Turystyki Górskiej PTTK Panem Andrzejem Kucią, który był również wykonawcą inwestycji. Trasa szlaku wiodła kolejno od skwerku przy OSP w Wilkowicach, ulicą Malinową na Rogacz, następnie do schroniska PTTK na Magurce Wilkowickiej, stamtąd obok jaskini Wietrzna Dziura schodziła do Skały Czarownic i wracała do centrum Wilkowic. Szlak harnasia Rogacza został oznaczony przez PTTK kolorem czarnym i wkrótce pojawi się na mapach.
    W ramach projektu na trasie szlaku umieszczone zostały rzeźby powstałe podczas Międzynarodowego Pleneru Twórczego w Wilkowicach w 2008 roku, drewniane ławy i stoły, rogacze informacyjne oraz tyczki kierunkowe. Zostanie również wydany polsko-słowacki folder turystyczny i powstanie strona internetowa.

  mm